چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ / Wednesday 19th June 2024

 

 

فرضیه نسبی
مقاله دکتر تقی ارانی، شهریور ۱۳۱۳

 


دکتر تقی ارانی(۱۲۸۲-۱۳۱۸) در مقدمه مقاله «فرضیه نسبی» که شهریور ۱۳۱۳ نوشته، توضیح می‌دهد فرضیه نسبی بیش از آنچه مستحق بوده اشتهار یافته‌ و در علم امروز مطلب مهمتر از قبیل تئوری کواتت‌ها و مدل اتمها زیاد است...این فرضیه یک جنبه اجتماعی و عمومی دارد و طبقات ارنجاعی آنرا بطرز غلط بحث نموده مانند همیشه بنفع خود تفسیر می‌کنند... شایان ذکر است که این نظریه و هیچ نظریه علمی دیگر دارای اهمیت عظیم مافوق درک بشر نمی‌باشد. فرضیه نسبی یک فرضیه ریاضی است و بوسیله یک سلسله عملیات و روابط ریاضی می‌خواهد نتیچه‌گیری کند...پس از توضیحاتی برای کسانی که ریاضی نمی‌دانند، در مباحث بعد ضمن اینکه از تفسیر کامل فرمول‌های ریاضی خودداری شده به قسمتهای مهم فرضیه اشاره می‌شود.

 

 

 ░▒▓ همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است: 
...
همنشین بهار 

 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook