دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ / Monday 17th June 2024

 

 

گفتگو با شادی Разговор со счастьем

 
 
همه جا سرد و ساکت بود که ناگهان شادی از گرد راه رسید و دَر زد.
 نمی‌دونم باور کنم یا نه !
سلام... سلام شادی، ای غنچه آزادی، آیا تو واقعاً برای من اومدی؟...
این همه سال کجا بودی؟ بارها و بارها بر زمین برف نشست، تو نبودی،
بارها و بارها باران پائیزی بارید، تو نبودی.
بارها و بارها شب شد و صبح شد، اما... اما تو غیب ات زده بود.
«منتظرمانده چشمان ترم، در این سیاهی، تا تو بیائی» ــ
این همه مدّت کجا بودی؟ 
***
انگار افسانه به حقیقت پیوسته. در، بر پاشنه خودش چرخیده و همه چیز (مثل روز) روشن شده است.
شادی جون ! برای اینکه به تو برسم، سال ها و سال ها با سرنوشت درافتادم، به کوه و بیابان و آب و آتش زدم و دربدری‌ها کشیدم...
این نه بیهوده بود و نه بی دلیل. هیچ چیز در این دنیا بی دلیل و بیهوده نیست.
شادی عزیزم، (چه شادم که) تو از راه رسیدی و اومدی...
بدون تو چگونه دوام آوردم؟ 
***  
گفتگو با شادی
اثر «دربه‌نو» Л. Дербенёв 
ترانه سرای مشهور روسی

Счастье вдруг в тишине
Постучало в двери
Неужель ты ко мне,
Верю и не верю
Падал снег, плыл рассвет,
Осень моросила
Столько лет, столько лет
Где тебя носило?

Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь
Все мне стало ясно теперь
Столько лет я спорил с судьбой
Ради этой встречи с тобой
Мерз я где-то, плыл за моря
Знаю - это было не зря
Все на свете было не зря
Не напрасно было.

Ты пришло, ты сбылось
И не жди ответа
Без тебя как жилось
Мне на свете этом
Тот, кто ждет, все снесет,
Как бы жизнь не била
Лишь бы все, это все
Не напрасно было

Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь
Все мне стало ясно теперь
Столько лет я спорил с судьбой
Ради этой встречи с тобой
Мерз я где-то, плыл за моря
Знаю - это было не зря
Все на свете было не зря
Не напрасно было.

ترانه «گفتگو با شادی» Разговор со счастьем ، کلمه به کلمه ترجمه نشده و من به مضمون آن اشاره کرده‌ام. این ترانه زیبا در فیلم
 "Иван Васильевич меняет профессию"
(ایوان واسیلیویج شغلش را عوض می‌کند)، خوانده شده است.
 
آدرس ویدیو 
...
سایت همنشین بهار 
...
 
 

 

 

   

   

 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook