چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ / Wednesday 19th June 2024

 

 

گردشِ ایام
!Turn! Turn! Turn
برای هر چیز زمانی وجود دارد 

 

 چندی پیش ضمن اشاره به ترانه چه بر سر گل ها آمده‌است؟  از خواننده و ترانه سرای فقید آمریکایی «پیت سیگر» Pete Seeger یاد کردم.
یکی از آثار زیبای او که از فصل سوم کتاب مقدس (کتاب جامعه=اک‌له‌زیاس‌تیس) اقتباس شده‌؛ ‌«!Turn! Turn! Turn» نام دارد.
کتاب جامعه (Ecclesiastes = מגילת קהלת کوهِلِت) یکی از بخش‌های عهد عتیق است و به سلیمان پسر داوود نسبت داده شده‌ که می‌گفت باید تا زمانی که زنده هستیم، از زندگی حداکثر استفاده را بنماییم و شاد باشیم...
خیام فاش‌ترش را می‌گفت:
از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکن
فردا که نیامده ست فریاد مکن
برنامده و گذشته بنیاد مکن
حالی خوش باش و عمر بر باد مکن
...
اینگونه نیایش‌ها و ترانه‌ها که به حال دوران و دور گردون گریز می‌زند آدمی را در شرایط سخت به خود می‌آورد و به‌او نهیب می‌زند «دویدن به دنبال باد» راه به جایی نخواهد برد و باید شجاعانه از زندان گذشته بگریزد. بگریزد و حال را دریابد.
دم را غنیمت بشمارد و باور کند آینده نیز؛ همین اکنون است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برای هر چیز زمانی وجود دارد
بـرای‌ هـر چیـزی‌ كه‌ در زیـر آسمـان‌ انجام‌ می‌گیرد، زمان‌ معینی‌ وجود دارد:
زمانی‌ برای‌ تولد، زمانی‌ برای‌ مرگ‌.
زمانی‌ برای‌ كاشت‌، زمانی‌ برای‌ برداشت‌.
زمانی‌ برای‌ كشتن‌، زمانی‌ برای‌ شفا دادن‌.
زمانی‌ برای‌ خراب‌ كردن‌، زمانی‌ برای‌ ساختن‌.
زمانی‌ برای‌ گریستن‌، زمانی‌ برای‌ خندیدن‌.
زمانی‌ برای‌ اندوه‌، زمانی‌ برای‌ رقصیدن.
زمانی‌ برای‌ دور ریختن‌ سنگها، زمانی‌ برای‌ جمع‌‌آوری سنگها.
زمانی‌ برای‌ در آغوش‌ گرفتن‌، زمانی‌ برای‌ اجتناب‌ از درآغوش‌ گرفتن‌.
زمانی‌ برای‌ به‌ دست‌ آوردن‌، زمانی‌ برای‌ از دست‌ دادن‌.
زمانی‌ برای‌ نگه‌ داشتن‌، زمانی‌ برای‌ دور انداختن‌.
زمانی‌ برای‌ گسیختن، زمانی‌ برای‌ پیوند و دوختن‌.
زمانی‌ برای‌ سكوت‌، زمانی‌ برای‌ شکست سکوت‌.
زمانی‌ برای‌ محبت‌، زمانی‌ برای‌ (نشان‌دادن) نفرت‌.
زمانی‌ برای‌ جنگ‌ و زمانی‌ برای‌ صلح‌ و آشتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واژه ژرف و چندپهلوی  Turn
پیت سیگر اسم این ترانه را «!Turn! Turn! Turn» گذاشته‌‌است.
واژه Turn علاوه بر معنای «اسم»ی آن (noun) و خویشاوندی با نوبت و حرکت و چرخش و انقلاب؛ به صورت فعل (verb) برای تغئیر و تبدیل و روشن کردن، همچنین تعهد برای انجام کاری که پی در پی می‌آید و موارد دیگر استفاده شده‌است.
در این ترانه اما؛ بیشتر اشاره به موقعیت و وضعیت دارد تا به شخص.
با توجه به معنای ژرف و چندپهلوی واژه Turn و مضمون کلام کتاب مقدس، که پیت سیگر از آن اقتباس کرده، با راهنمایی دوستی عنوان «گردش ایام» را برای ترانه برگزیدم.
گردش ایام به‌نوعی خود آدمی یعنی «جامی که عقل آفرین میزندش»، بازی تقدیر و بازیگر دهر یا به قول خیام «کوزه گر دهر» را هم در برمی‌گیرد.
جامی است که عقل آفرین میزندش
صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش
این کوزه‌گر دهر چنین جام لطیف
می‌سازد و باز بر زمین میزندش
To everything - turn, turn, turn
There is a season - turn, turn, turn
And a time to every purpose under heaven

A time to be born, a time to die
A time to plant, a time to reap
A time to kill, a time to heal
A time to laugh, a time to weep

To everything - turn, turn, turn
There is a season - turn, turn, turn
And a time to every purpose under heaven

A time to build up, a time to break down
A time to dance, a time to mourn
A time to cast away stones
A time to gather stones together

To everything - turn, turn, turn
There is a season - turn, turn, turn
And a time to every purpose under heaven

A time of love, a time of hate
A time of war, a time of peace
A time you may embrace
A time to refrain from embracing

To everything - turn, turn, turn
There is a season - turn, turn, turn
And a time to every purpose under heaven

A time to gain, a time to lose
A time to rend, a time to sew

A time for love, a time for hate

A time for peace, I swear it's not too late!
 
در مورد واژه turn
با صدای جودی کالینز - Turn Turn Turn (1966)
با صدای پیت سیگر

 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook