دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ / Monday 17th June 2024

 

 

پای سخن محمدحسین صدیق‌یزدچی
بدون فلسفه نمی‌توان به آزادی رسید

https://www.youtube.com/watch?v=YLmHySbhyQE  

http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/Sadighiazdchi_goftegu.mp3

دگرگفت کان چیز کافزون ترست
کدامست و بیشی که را در خورست
چنین گفت کان کس که داننده تر
به نیکی کرا دانش آید ببر
دگرگفت کز ما چه نیکوترست
ز گیتی کرا نیکویی درخورست
چنین داد پاسخ که آهستگی
خردمندی وشرم وشایستگی
شاهنامه فردوسی - داستان بوذرجمهر

از دیرباز، انس و الفت فیزیک و فلسفه، توجه مرا برمی‌انگیخت و تأمل انتقادی، در پرسش‌های بنیادی، به نیت کشف حقیقت، را دوست داشتم. وقتی فیزیک می‌خواندم گاه از خودم می‌پرسیدم چرا مفهوم میدان وارد نظریه الکترومغناطیس شده‌؟ و می‌دیدم برای پاسخ به اینگونه پرسش‌های فاخر، به جز فیزیک و منطق ریاضى، شّم فلسفى لازم است. اما آشنایی‌ام با فلسفه بسیار اندک بود(و هست). در این بحث، فقط به طرح چند پرسش پرداخته‌ و وارد گفتگو نشده‌ام.
 
گفتگوهای پیشین
...
همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است:
... 
همنشین بهار 
 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook