دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ / Monday 17th June 2024

 

 

گراسياس آلا ويدا
Gracias A La Vida
سپاس از زندگی

 
 

ترانه Gracias A La Vida «گراسياس آلا ويدا» (سپاس از زندگی) سروده «ويولتا پارّرا» خواننده معروف شيليايی است که که در سال ۱۳۴۶خود را در دريا انداخت و با امواج رفت که رفت. ويولتا پارّرا از ياران «ويکتورخارا» بود. خيلی‌ها ترانه گراسياس آلا ويدا را خوانده‌اند. جان بائز، ماريا دولورس پرادّرا، آرينا مازدری، پلاسيدو دومينگو، روبرتو ليوی، اسکار چاوز، اليس رگينا و... اما آنچه خواننده پرآوازه‌ی آرژانتينی Mercedes Sosa «مرسدس‌سوسا»، خوانده چيز ديگری است و ترانه مزبور هميشه او را بياد می‌آورَد. مرسدس‌سوسا که ۱۲ مهر ۱۳۸۸ درگذشت، صدای بی صدايان بود. با نظام‌های ديکتاتوری، زاويه و فاصله داشت و با مبارزان راه آزادی همراهی می‌کرد. او با صدای گرم و حزين خويش ستم زمانه و رنج و درد مردم محروم را بازتاب می‌داد. 
گراسیاس آلا ویدا اگرچه مضمونی عاشقانه دارد اما سی چهل سال پیش هرکه می‌خواند و هرکه می‌شنید به قصد مبارزه با خودکامگی بود. در زمان فرانکو یکی از دلائل دستگیری جوانان تکثیر همین ترانه بود. انگار اعلامیه گروههای سیاسی است. دوران نظامیان آرزانتین هم همین طور. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مضمون ترانه گراسیاس آلا ویدا
این ترانه یکی از زیباترین ستایش‌ها در وصف زندگی‌ است که با نوای موسیقی در هم آمیخته شده و شادی همراه با اندوه نهفته در شعر به زیبایی و غنای آن افزوده‌است. «سپاس از زندگی به خاطر اعطای چشم بینا، سپاس از زندگی به خاطر اعطای گوشی برای شنیدن صدای طبیعت و زندگی، سپاس از زندگی به خاطر اعطای پایی برای رفتن و راهی برای رسیدن به مقصود، سپاس از زندگی به خاطر اعطای چشمان زیبا به محبوب، سپاس از زندگی به خاطر قلبی برای بازشناختن خوبی از بدی، سپاس از زندگی برای اعطای اشک، لبخند و سرودن شعری که شعر همه مردم جهان است.»

 
ترجمه ترانه به فارسی
زندگی را سپاس می‌گزارم
به خاطر همه آنچه به من ارزانی داشته‌است
به خاطر دو ستاره نورانی(چشمانی) که به من داده‌است، تا بتوانم سیاهی را از سپیدی تمیز دهم،
و بنگرم پس زمینه پر ستاره را در آسمان بلند
و ببینم و تمیز دهم در میان انبوه مردم، کسی را(مردی را) که دوستش دارم
شکر، زندگی را که به من این چنین بخشندگی نمود
به من گوشی برای شنیدن عطا کرد که بشنوم و
تشخیص دهم شب و روز را، و بشنوم آوای جیرجیرک و قناری را
بشنوم(صدای) چکش‌ها، توربین‌ها، سگ‌هایی که عوعو می‌کنند و شرشر باران را
و بشنوم نوای دوست داشتنی محبوبم را
از زندگی سپاسگزارم، خیلی چیزها به من داده
به من صدا را عطا کرد و الفبا را که با کلمات آشنا شوم. کلماتی برای اندیشیدن و صدا زدن مادر، دوست، برادر، آنان را بازشناسم.
(به من صدا را عطا کرد و الفبا را که با کلمات آشنا شوم.)
آذرخشی نورانی تا راه برم به قلب و جان کسی که دوستش دارم.
شکر زندگی را که به من این چنین بخشندگی کرد.
به پاهای خسته‌ام توان راه رفتن داده
که با آن از شهرها و برکه‌ها بگذرم
سواحل و صحراها و کوهها و دشتها را(درنوردم)
و (به) خانۀ تو، خیابان تو و حیاط تو برسم
شکر زندگی را که به من همه چیز داد
دلی تپنده، قلبی که در سینه ام می‌تپد.
...
وقتی محصول و میوه به بار نشسته ذهن آدمی را می‌بینم
و می‌بینم چقدر خوبی از بدی فاصله دارد
و در عمق چشمان روشن و زلال تو خیره می‌شوم
(زندگی، ترا سپاس می‌گویم)
زندگی را ارج می‌نهم، خیلی چیزها به من بخشید.
لبخند و اشک داد که با آن دو، شادی و رنج را از همدیگر تمیز دهم.
لبخند و اشک داد که نوا‌های غم و شادی را بسرایم
تا با تو همنوایی کرده باشم و با دیگرانی که نوا‌های ترا ساز می‌کنند
... 
شادی و رنج است که ترانۀ مرا می‌سازد
شادی و رنج، دو ماده‌ای که، از آواز من و آواز تو که هر دو همگون هستند و آوازهای همه، که آوازهای منند، تمیز داده (می)شوند
ترانه‌های من ترانه شما و مانند ترانه‌های دیگری است که با همین مضمون ساخته شده‌اند، آن‌ها نیز شبیه نواهای منند.
سپاس زندگی را، سپاس زندگی را، سپاس زندگی را، سپاس زندگی را
... 
در برگردان فارسی شعر «ويولتا پاررا»، به جای واژه مرد (hombre) «او» (سوم شخص) گذاشته شده‌است.
y en las multitudes, el hombre que yo amo.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زندگی چیست؟
در ترانه Gracias a la vida گراسیاس آلا ویدا(سپاس زندگی) که مرسدس‌سوسا هم آن را خوانده‌است، می‌بینیم زندگی، مخاطب قرار گرفته و از اینکه چشم و گوش و هوش داده و... و اشک و لبخند، و احساس زیبای تمایل به دوست هدیه کرده، مورد سپاس قرار می‌گیرد. آیا زندگی مثل کوه قاف و سیمرع، مجازی است؟
  • با علم به منشاء حیات و سه دقیقه اول آن The first three Minutes، به غبار آغازین و جنب و جوش هستی...
  • با علم به رشد و تکامل موجودات زنده و آنتروپی و نگانتروپی...
  • با علم به تغئیر و تحول در متابولیسم و فرایندهای بیوشیمیایی... و حتی ـ
  • آگاهی به این مسئله که نیستی‌ آبستن هستی است و زندگی دائم نو می‌شود، این پرسش که زندگی چیست؟ محو نشده و تازه رخ می‌نماید. براستی آنچه هم خلاق است و هم شایسته سپاس، چیست؟
اگر نخواهیم تفسیر به رأی کنیم و همه چیر را شاعرانه و سمبلیک ببینیم، این سؤال پیش می‌آید: 
وقتی می‌گوئیم ای زندگی سپاس که به من کلمه و صدا دادی، چشم و گوش و هوش دادی، به پاهای خسته‌ام توان راه رفتن دادی و قلبی که می‌تپد و می‌زند.با کدامین آفریننده حرف می‌زنیم؟ منظور از زندگی دقیقاً چیست؟ آیا زندگی «روزن نگاهی است که در خاطره‌ها می‌ماند»؟
فهم نفهمیدن هاست؟ درک همین اکنون است؟ چیست؟
این سئوال زیباتر و فاخرتر از آن است که تصور می‌شود.

اصل ترانه به اسپانیایی

Gracias a la vida 
Gracias a la vida, que me ha dado tanto:
me dio dos luceros, que cuando los abro, 
perfecto distingo lo negro del blanco
y en el alto cielo, su fondo estrellado
y en las multitudes, el hombre que yo amo.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto:
me ha dado el oído, que en todo su ancho
graba noche y día, grillos y canarios,
martillos, turbinas, ladridos, chubascos,
y la voz tan tierna de mi bien amado.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto:
me ha dado el sonido y el abecedario;
con él las palabras que pienso y declaro:
madre, amigo, hermano, y luz alumbrando
la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto:
me ha dado la marcha de mis pies cansados —
con ellos anduve ciudades y charcos,
playas y desiertos, montañas y llanos,
y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto:
me dio el corazón, que agita su marco
cuando miro el fruto del cerebro humano,
cuando miro el bueno tan lejos del malo,
cuando miro el fondo de tus ojos claros.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto:
me ha dado la risa y me ha dado el llanto —
así yo distingo dicha de quebranto,
los dos materiales que forman mi canto,
y el canto de ustedes, que es el mismo canto
y el canto de todos, que es mi propio canto.
Gracias a la vida.…
ترجمه ترانه به زبان عربی
شکراً للحیاه....
التی أعطتنی الکثیر
أعطتنی عینین
اللتین حین أفتحهما :
أمیز تماماً بین الأبیض والأسود...
وفی السماء العالیه خلفیتها الملیئه بالنجوم
وفی الجموع الرجل الذی أحب... 
شکــــراً للحیاه
التی منحتنی الکثیر
أعطتنی السمع الذی بکل عظمتهِ
یسجلُ لیلاً ونهاراً غناء العندلیب
وطیور الکناری
المطرقات والمُحرکات ونباح الکلاب والعواصف
وصوت حبیبی الحنون
شکراً للحیاه
التی أعطتنی الکثیر
أعطتنی صوتی ولغتی
ومعها الکلمات التی أفکر وأقول
أم , أخ , صدیق , وضوء متقدّ
طریق وروح " الرجل" الذی أحب
شکراً للحیـــــاه
التی أعطتنی الکثیر
منحتنی خطوات قدمی المتعبتین
بهما رکضتُ الى مدن وقطعتُ برکاً
شواطئ وصحاری وجبال وسهول
منزلک وشارعک وباحه منزلک
شکراً للحیاه
التی أعطتنی الکثیرا
أعطتنی قلبی الذی یخفقُ
عندما أرى ثمره العقل الإنسّانی
عندما أرى الطیب بعیداً جداً عن الشّریر
عندما أرى جوهر عینیک الصّافیتین
شکرا للحیاه
أعطتنی الضحک, أعطتنی البکاء
هکذا أمیز بین السّعاده والعذاب
المادتان اللتان تشّکلان أغنیتی
وأغنیتکم التی هی ذاتها أغنیتی
وأغنیه الجمیع التی هی أغنیتی
شکراً للحیـاه !
ترجمه ترانه به زبان انگلیسی
Thank you to life, that has given me so much:
it gave me two bright stars, and when I open them
I can perfectly distinguish white from black
and in the high heavens, their starry depths
and out of the multitudes, the man I love.
Thank you to life, that has given me so much:
it has given me my hearing, that in all its breadth
records night and day, crickets and canaries,
hmmers, turbines, howls, and torrential rains,
and the tender voice of my beloved.
Thank you to life, that has given me so much:
it has given me sound, and the alphabet
and with these the words that I think and declare:
mother, friend, brother, and light illuminating
the path of the soul that I am loving.
Thank you to life, that has given me so much:
it has given me the stride of my tired feet —
with them I have traversed cities and puddles,
beaches and deserts, mountains and plains,
and your house, your street and your patio.
Thank you to life, that has given me so much :
it gave me my heart, that shakes in its frame
when I look at the fruits of the human brain,
when I look at the good, so far from the bad,
when I look into the depths of your clear eyes.
Thank you to life, that has given me so much:
it has given me laughter and it has given me tears —
that’s how I can tell bliss from agony,
the two materials that form my song,
and your song, which is the same song
and everyone’s song, which is my own song.
Thank you to life…
اجرای ترانه گراسیاس آلا ویدا با صدای مرسدس سوسا

همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است: 
...
همنشین بهار 
 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook