همه چیز مانند چیزی است، خود آن چیز مانند چیست؟

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________
«کاکوله» با صدای خاطره‌انگیز بانو شمس و ناصر مسعودی
https://www.youtube.com/watch?v=TIS8eZVYCUA
این ترانه زیبا را دیگران هم خوانده‌اند ازجمله: زویا ثابت، زهره جویا، شهلا نهرور...
انسان موجودی خاطره گرا ست و این ترانه زیبا (حتی اگر گیلکی ندانیم) شنونده را بیاد کاکوله خویش می‌اندازد،
مگر اینکه اَدا درآورد و تنزه طلبی پیشه کند!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«بیانیه کانون وکلاء» را در مقاله زیر گذاشته‌ام:
«تنظیم رابطه نظامهای استبدادی شاه و شیخ با وکلای مستقل»
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=583 
 
 
 
 
  
 
 
 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook