دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ / Monday 17th June 2024

 

 

ماه کاغذی
It's Only a Paper Moon

 

 https://www.youtube.com/watch?v=aqoc0UL5B88

...
 
دوستان دانشور و فرهنگ ورز، بدون شناخت دنیای لطیف هنر و بدون تأمل در عمق شاعرانه اشیاء، نمی‌توانیم آنچنان که باید از پس روزمرّگی و کژی‌های روزگار برآییم. برای اینکه نگاهمان یک سویه نباشد، مثل فرقه‌ها زیست تک منبعی نداشته باشیم، و اسیر ژورنالیسم مبتذل سیاسی، که معمولاً از دانش سیاسی تهی است نشویم، باید نگاهی زیباشناسانه به هنر و زندگی، داشته باشیم تا بقول آندره ژید عظمت در نگاه ما باشد، نه در آنچه می‌بینیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ترانه قدیمی «این فقط یک ماه کاغذی است» It's Only a Paper Moon حدود ۹۰ سال پیش، بر سر زبانها افتاد و تا هم اکنون خاطره‌انگیز است. خیلی‌ها آن را خوانده‌اند. از«الا فیتزجرالد» و «کلیف ادواردز»، گرفته تا «فرانک سیناترا» و «الویس پرسلی»، از «نت کینگ کول» تا «پُل مک‌کارتنی» و... آهنگ ترانه را «هارولد آرلن» Harold Arlen ساخته و «ییپ هاربرگ» Yip Harburg و «بیلی رُز» Billy Rose شعرش را سروده‌اند. من به مضمون ترانه اشاره می‌کنم.
 
[زندگی] به سان ماه کاغذی شناوری بر دریایی مقوایی است، اما سراب نیست اگر باورم کنی. 
به سان آسمانی است بر پرده نقاشی، که بر فراز درختان کتان گسترده است، اما سراب نیست اگر باورم کنی.
[زندگی] بدون عشق تو، همچون [ورجه ‌ورجه‌کردن در کلوب‌های شلوغ]، فقط رژه [و جست‌و‌خیزی] پُر هیاهوست. 
به سان نوایی کوچه بازاری برخاسته از دستگاهی کوک شده با سکه‌ [دو ریالی]ست، 
و همچون دنیای سیرک «بارنوم و بیلی»، پر از دوز و کلک است، اما سراب نیست اگر باورم کنی...
زندگی، بدون عشق تو به سان رژه‌ای پر هیاهو است. به سان نوایی کوچه بازاری برخاسته از دستگاهی کوک شده با سکه‌ای دو ریالی است...
...
با صدای الا فیتزجرالد 
با صدای کلیف ادواردز

It's Only A Paper Moon
It is only a paper moon
Sailing over a cardboard sea
But it wouldn't be make-believe
If you believe in me
 
It is only a canvas sky
Hanging over a muslin tree
But it wouldn't be make-believe
If you believe in me
 
Without your love
It's a honky-tonk parade
Without your love
It's a melody played
In a penny arcade
 
It's a Barnum and Bailey world
Just as phony as it can be
But it wouldn't be make-believe
If you believe in me
 
Without your love
It's a honky-tonk parade
Without your love
It's a melody played
In a penny arcade
 

همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است: 
...
همنشین بهار 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook